Tuesday, February 24, 2009

ayat2 al.quran yang mengobarkan semangat

klo ana jika sedang down, maka ana baca dan renungi kembali surat Al Hadiid ayat 16:

"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik."

Dari Abu ad-Darda'a, beliau berkata:
Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, " Carikan untukku orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong (dimenangkan) dengan sebab orang-orang yang lemah (di antara) kalian."(Hadits shahih riwayat Abu Dawud (3/32 no. 2594), at-Tirmidzi (4/206 no. 1702), an-Nasa'i (6/45 no. 3179), Ahmad (5/198), dan lain-lain. Dan Hadits ini lafadz dalam Sunan Abi Dawud)

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (TSQ. Ash Shaff: 10 - 13)

aku sangat semangat sekali ketika membaca surat An-nuur ayat 32. semangat untuk mencari jodohku:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

sama dengan ayat sebelumnya:

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." (TQS. at Taubah: 111).

" Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan bagimu jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka - sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan {keperluannya}...."Ath Thalaaq 2-3

"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu" (TQS. Al Hadiid 23)

"Sesungguh nYa di dalam kesulitan itu terdapat kemudahan",, jadi tugas kita cari, cari, berusaha, berusaha, berdoa, dan terakhir bertawakal ;)

(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (AL BAQARAH ayat 112)

"Seorang ulama yang aktif bergelut dimedan da'wah, memberi pesan :

"Kunjungilah penjara sekali dalam umurmu, maka kamu akan merasakan nikmatnya kebebasan Kunjungilah pengadilan setahun sekali, maka kamu akan merasakan nikmatnya memiliki akhlaq terpuji Kunjungilah rumah sakit sebulan sekali, maka kamu akan mendapatkan pelajaran yang berharga betapa nikmat sehat sangat berharga Lihatlah disekelilingmu yang terdapat banyak pepohonan dan bunga, maka kamu akan merasakan nimatnya bisa merasakan keindahan alam Dan Kunjungilah ALLOH setiap saat ( Dalam Sholat & Dzikir ) maka kau akan mendapatkan betapa nikmat tercurah tiada henti dariNYA kepadamu"

Bismilläh...Wal 'ashriInnal insäna lafii khusrinIllalladziina ämanü wa'amilushshölihäti watawashou bilhaqqi watashou bishshobri...
Semangat tuk senantiasa mnjaga waktu yg kita miliki...

Ayat: "...Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Baqoroh:249)

"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya." (Al-Baqarah:207)

"Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan[131], dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan." (Al-Baqarah:210)
[131]. Naungan awan bersama malaikat biasanya mendatangkan hujan yang artinya rahmat, tetapi rahmat yang diharap-harapkan itu tidaklah datang melainkan azab Allah-lah yang datang.

Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka, dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.(QS. AL ANBIYAA':31)

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.QS. Muhammad (47) : 7

Bukankah telah Kami lapangkan dadamu untukmu? Dan Kami lepaskan beban darimu. yang memberatkan punggungmu. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (namamu). Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai (urusan dunia) bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah). Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap
(QS. Al-Insyirah 1-8)

No comments:

Post a Comment